מחשבוני שטח

מחשבון שטח ונפח משולש

אורך הבסיס:

גובה הבסיס:

גובה:


השטח הוא (במ"ר):

הנפח הוא (קוב):

מחשבון שטח ונפח ריבועי

הכנס אורך :

הכנס רוחב :

הכנס גובה :


השטח הוא (במ"ר):

הנפח הוא (קוב):

מחשבון שטח ונפח מעוגל

רדיוס:

גובה:


השטח הוא (במ"ר):

הנפח הוא (קוב):